De danske naturstyrelse


Den danske Naturstyrelse er en del af Miljøministeriet, og omhandler en række opgaver i naturbeskyttelse og skovbrug. Hertil kommer, at agenturet er ansvarlig for drift og administration af de statsejede skove og resten af ??Miljøministeriets arealer. Bureauet rådgiver ministeren og regeringen, og administers danske planlovgivning som to Hvad gør det ind i statens center for regional planlægning. Skov- og Naturstyrelsens virkefelt er Målrettet ved bekendtgørelse nr. 963 som af 21. september 2004 og bekendtgørelse nr. 1485 som den 20.
Mål.
Agenturet tilstræber en afbalanceret udvikling i hele landet
Den er ansvarlig for at bevare og genoprette et mangfoldigt landskab
Den søger at finde en balance mellem natur og industri
Man kan blive endnu klogere på agenturet ved at klikke sig ind på google