Få tandprotese med tilskud


Det er de fleste, der på et eller andet tidspunkt i livet oplever at miste nogle af de naturlige tænder. Ikke ret mange får lov til at gå gennem tilværelsen med hele tandsættet i behold. I den forbindelse overvejer mange, om de måske skulle få en tandprotese. Der kan være flere grunde til, at man mister en eller flere tænder. Sygdom, paradentose, ulykke, slid eller en medfødt tandfejl kan være en eller flere af årsagerne.

Når man så vælger at få fremstillet en tandprotese – en hel- eller delprotese – sker det som oftest af 2 grunde. For det første af æstetiske årsager, fordi man ikke bryder sig om at gå rundt med manglende tænder. For det andet fordi éns bide- og tyggefunktion bliver ringere, hvis der mangler for- eller kindtænder, men helt sikkert også fordi at hele munden kan synke sammen og tandstillingen blive skæv. Det kan give smerter og megen lidelse i fx kæbepartiet. Det kan undgås med en tandprotese fra Tandprotesehuset. Her er man specialister i at finde frem til en løsning, der matcher den enkelte persons behov. Hvad enten man har brug for en helprotese eller en delprotese, ved tandteknikeren i klinikken præcis, hvad der er den mest optimale løsning. Her informerer de i den forbindelse også om evt. tilskud til tandprotese.

Tandprotesehuset er en kæde med klinikker spredt over en stor del af landet. Pt. er der klinikker i følgende byer: Silkeborg, Viborg, Højbjerg, Kolding, Brørup, Esbjerg, Vejle, Aalborg, Odense, Farum og Lyngby. For at give klienterne så gode behandlingsforhold som mulig og gøre priserne konkurrencedygtige, har Tandprotesehuset indgået et professionelt samarbejde med “Godt Smil Tandlægerne”. I nogle byer har de endda valgt at dele lokaler. På den måde er den enkelte klient tæt på både tandlæge og tandtekniker. I klinikken bistår man gerne den enkele med ansøgning om tilskud til tandprotese. Det er helt gratis.