Nu kan du være online hele tiden

Der kommer hele tiden flere og nye måder at være online på. Det betyder også, at selvom man for eksempel er ude og rejse. Så behøver man ikke at undvære sit internet. I flere af de europæiske lande, er der for eksempel blevet forhandlet aftaler hjem, så man kan ringe, skrive og gå på nettet til de samme priser, som man gør det til herhjemme. Så det er altså ikke dyrere, selvom man er i udlandet.

Brug wifi som lokkemiddel

Og hvis man ikke er i et af de lande, hvor man kan bruge den gratis mulighed for internet. Så kan man i stedet for benytte dig mange restauranter eller cafeer, som decideret lokker med internet. Men i en verden hvor det meste foregår online, så er det også rart, at kunne komme på selvom man ikke lige er hjemme. For nogen kan det være altafgørende.